Projecte FPNET
Aquest projecte, el FPNET, dona resposta a la demanda actual i futura de les necessitat que tenen els treballadors i/o empresaris per ser competitius en el mercat. Unes de les característiques més rellevants d'aquest projecte són:
  1. Treball en EQUIP entre alumnes i alumnes i professors
  2. Treball individual de l'alumne publicant en la seva pròpia web el que apren en el CFE
  3. Treball ONLINE entre alumnes i alumnes i professors
  4. Valoracions i critèris ONLINE (amb permissos)
  5. Sarber-se vendre com a professional competent al mercat laboral
  6. Assaig continu, per part de l'alumne en exposició pública de tot el que ha aprés

Vídeo de YouTube


David CS - 2016

Kiliam CS - 2016